Integritetspolicy

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag för hantering av personuppgifter, dataskyddsförordningen GDPR, som är gemensam för alla EU/EES-länder. Denna ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Som en del i GDPR har du rätt att veta vilka uppgifter företag och organisationer samlar in om dig, i vilket syfte det görs och hur du går tillväga för att rätta uppgifter eller begära att de ska tas bort.

 Honungstorpet Handelsbolag har åtagit sig att skydda din integritet. Kontakta oss om du har några frågor eller problem angående användningen av dina personuppgifter så hjälper vi dig.

Genom att använda denna webbplats och/eller våra tjänster, samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Definitioner

Personuppgifter – Information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Bearbetning – Alla operationer eller uppsättningar av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter.
Uppgiftsperson – En fysisk person vars personuppgifter behandlas.
Barn – en fysisk person under 16 år.
Vi /oss – Honungstorpet Handelsbolag

Dataskyddsbestämmelser

Vi lovar att följa följande principer för dataskydd:

 • Bearbetningen är laglig, rättvis och transparent. Våra bearbetningsaktiviteter har lagliga skäl. Vi har alltid dina rättigheter i fokus när vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer att ge dig information om behandlingen på begäran.
 • Bearbetningen ska alltid ha ett syfte. Våra lagrade personuppgifter används alltid endast i det syfte de lagrades.
 • Bearbetning sker med minimal data. Vi samlar och bearbetar bara den minsta mängd personuppgifter som krävs.
 • Bearbetningen är begränsad till en tidsperiod. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa korrektheten i insamlade data.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa integriteten och konfidentialiteten av data.

Dataägarens rättigheter

Du har följande rättigheter:

 1. Rätt till information – vilket innebär att du måste ha rätt att veta om hur dina personuppgifter behandlas. Vilka data som samlas in, varifrån den erhålls och varför och av vem den behandlas.
 2. Rätt till åtkomst – vilket innebär att du har rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in från / om dig. Detta inkluderar din rätt att begära och få en kopia av dina personuppgifter vi har lagrade.
 3. Rätt till rättelse – vilket innebär att du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
 4. Rätt att radera – vilket innebär att du under vissa omständigheter kan begära att dina personuppgifter raderas från våra register.
 5. Rätt att begränsa bearbetning – vilket innebär att där särskilda villkor gäller, har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 6. Rätt att göra invändningar mot bearbetning – vilket i vissa fall betyder att du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, till exempel vid direkt marknadsföring.
 7. Rätt till invändning mot automatisk bearbetning – vilket innebär att du har rätt att göra invändningar mot automatiserad bearbetning, inklusive profilering. Du har även rätt till att inte vara föremål för ett beslut som enbart bygger på automatiserad bearbetning. Denna rättighet kan du utöva när det finns ett resultat av profileringen som ger rättsverkningar som berör eller påverkar dig.
 8. Rätt till dataöverföring – du har rätt att erhålla dina personuppgifter i maskinläsbart format.
 9. Rätt att lämna in ett klagomål – om vi vägrar att radera dina uppgifter, kommer vi att ge dig en anledning varför. Det kan exempelvis vara då vi av rättsliga skäl måste lagra information om vem som beställt varor hos oss. Exempel på detta är i bokföringssyfte då vissa uppgifter enligt lag måste lagras i 7 år. Om du inte är nöjd med hur din förfrågan har hanterats vänligen kontakta oss.
 10. Rätt till hjälp av tillsynsmyndighet – vilket innebär att du har rätt till hjälp från en tillsynsmyndighet, exempelvis datainspektionen, och rätten till andra rättsmedel, såsom att ansöka om skadestånd.
 11. Rätt att återkalla samtycke – du har rätt att dra tillbaka ett givet samtycke för behandling av dina personuppgifter.

Data vi samlar in

Information du har gett oss
Det här kan vara din e-postadress, namn, faktureringsadress, hemadress etc – huvudsakligen information som är nödvändig för att leverera en produkt / tjänst eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss. Vi sparar informationen du ger oss för att du ska kunna kommentera eller utföra andra aktiviteter på webbplatsen. Denna information inkluderar till exempel ditt namn och din e-postadress.

Information som samlas in automatiskt om dig
Detta inkluderar information som automatiskt lagras av cookies och andra sessionsverktyg. Till exempel information om din kundvagn, din IP-adress, din shoppinghistorik (om det finns några) etc. Denna information används för att förbättra din kundupplevelse. När du använder våra tjänster eller tittar på innehållet på vår webbplats kan dina aktiviteter loggas.

Information från våra partners
Vi samlar information från våra betrodda partners med bekräftelse på att de har lagliga skäl att dela den informationen med oss. Det här är antingen information du har gett dem direkt eller som de har samlat om dig på andra rättsliga skäl.

Allmän tillgänglig information
Den information om dig, som är tillgänglig för allmänheten, kan även vi samla in.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • ge vår service till dig. Detta inkluderar till exempel registrering av ditt konto, förse dig med andra produkter och tjänster som du har begärt, erbjuda dig reklamartiklar på din förfrågan och kommunicera med dig i förhållande till dessa produkter och tjänster; kommunicera och interagera med dig; och meddela dig om ändringar i alla tjänster.
 • förbättra din kundupplevelse
 • uppfylla en skyldighet enligt lag eller kontrakt

Vi använder dina personuppgifter på legitima grunder och / eller med ditt samtycke.

På grund av att vi ingår avtal eller uppfyller avtalsförpliktelser behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att identifiera dig
 • att ge dig en tjänst eller att skicka / erbjuda dig en produkt
 • att kommunicera antingen för försäljning eller fakturering

På grund av legitimt intresse behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att skicka dig personliga erbjudanden * (från oss och / eller våra noggrant utvalda partners)
 • att administrera och analysera vår kundbas (inköpsbeteende och historia) för att förbättra kvaliteten, sorten och tillgängligheten av produkter / tjänster som erbjuds / tillhandahålls
 • att utföra enkäter om kundnöjdhet

Så länge du inte har informerat oss om annat anser vi att du godtar erbjudande produkter / tjänster som är likartade med din inköpshistorik..

Med ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att skicka dig nyhetsbrev och kampanjerbjudanden (från oss och / eller våra noggrant utvalda partners)
 • För andra ändamål har vi begärt ditt samtycke till

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter som lagen kräver av oss. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera personuppgifter som samlats in och att använda sådana uppgifter. Vi kommer att använda data som inte omfattas av denna policy endast när den är anonymiserad. Vi sparar din faktureringsinformation och annan information som samlas om dig så länge som behövs för bokföringsändamål eller andra skyldigheter som följer av lag.

Vi kan behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål som inte nämns här, men är kompatibla med det ursprungliga ändamålet för vilket uppgifterna samlades in. För att göra detta ska vi se till att

 • kopplingen mellan syften, sammanhanget och naturen av personuppgifter är lämplig för vidare bearbetning
 • den vidare bearbetningen inte skadar dina intressen och
 • det finns lämpligt skydd för bearbetning.

Vi informerar dig alltid om ytterligare bearbetning och ändamål.

Vem har tillgång till dina personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med främlingar. Personliga uppgifter om dig tillhandahålls ibland till våra betrodda partner för att antingen kunna tillhandahålla tjänsten till dig eller för att förbättra din kundupplevelse. Vi delar dina data enbart med betrodda partners.

Våra behandlingspartners:

 • DB Schenker
 • Klarna

Vi arbetar endast med bearbetningspartners som kan säkerställa tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi avslöjar endast dina personuppgifter till tredje part eller offentliga tjänstemän när vi är lagligen skyldiga att göra det. Vi kan avslöja dina personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till det eller om det finns andra rättsliga skäl för det.

Hur vi skyddar dina data

Vi gör vårt bästa för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi använder säkra protokoll för kommunikation och överföring av data (till exempel HTTPS). Vi använder anonymisering och pseudonymisering där det är lämpligt. Vi övervakar våra system för eventuella sårbarheter och attacker.

Trots att vi försöker vårt bästa kan vi inte garantera säkerheten för information. Vi lovar dock att anmäla till lämpliga myndigheter om överträdelser av uppgifter skulle ske. Vi kommer också att meddela dig om det finns ett hot mot dina rättigheter eller intressen. Vi kommer att göra allt vi rimligen kan för att förhindra säkerhetsbrott och att hjälpa myndigheter om eventuella överträdelser uppstår.

Om du har ett konto hos oss, notera att du måste hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.

Barn

Vi har inte för avsikt att samla in eller medvetet samla information från barn. Vi riktar oss inte mot barn med våra tjänster eller produkter.

Cookies och annan teknik vi använder

Vi använder cookies och / eller liknande tekniker för att analysera kundbeteende, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och samla information om användare. Detta görs för att personifiera och förbättra din erfarenhet hos oss.

En cookie är en liten textfil lagrad på din dator. Cookies lagrar information som används för att göra så webbplatser fungerar bra. Endast vi kan komma åt cookies som skapats av vår hemsida. Du kan styra dina cookies på webbläsarnivå. Att välja att inaktivera cookies kan hindra användningen av vissa funktioner.

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • Nödvändiga cookies – dessa cookies krävs för att du ska kunna använda några viktiga funktioner på vår hemsida, till exempel logga in. Dessa cookies samlar inte in någon personlig information.
 • Funktionalitetscookies – dessa cookies ger funktionalitet som gör att vår service är bekvämare och möjliggör fler personliga funktioner. De kan till exempel komma ihåg ditt namn och e-postmeddelande i kommentarformulär så att du inte behöver skriva in den här informationen nästa gång när du kommenterar.
 • Analyscookies – dessa cookies används för att spåra användningen och utförandet av vår webbplats och tjänster
 • Reklamcookies – dessa cookies används för att leverera annonser som är relevanta för dig och dina intressen. Dessutom används de för att begränsa antalet gånger du ser en annons. De placeras vanligtvis på webbplatsen genom att annonsera nätverk med webbplatsens operatörs tillstånd. Dessa cookies kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer som annonsörer. Ofta kopåplas reklamcookies till webbplatsfunktionalitet som tillhandahålls av den andra organisationen.

Du kan ta bort cookies lagrade i din dator via dina webbläsarinställningar. Alternativt kan du styra vissa tredjepartscookies genom att använda en plattform för integritetsförbättring, till exempel optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. För mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

Vi använder Google Analytics för att mäta trafik på vår webbplats. Google har sin egen sekretesspolicy som du kan granska här. Om du vill avstå från spårning av Google Analytics, gå till Google Analytics opt-out page.

Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy.
Senaste ändringarna gjordes 2021-03-10